Tanıtım

İstanbul Medeniyet Üniversitesi İktisat Bölümü lisans ve lisansüstü programlarıyla öğrencilerimize nitelikli bir eğitimi, araştırma imkânları ve mezuniyetlerinden sonra da devam eden çok boyutlu bir rehberlik sunmaktadır. Türkçe ve İngilizce lisans programlarımızdaki veri temelli becerilere yönelik derslerin yanı sıra staj imkânları ile öğrencilerimizin özel sektör ve kamu kurumlarında nitelikli pozisyonlarda aranan becerilere sahip olarak mezun olmalarını sağlamaktadır. 

Bütün programlarımız her bir öğrencinin eşsiz bir eğitim almasını sağlayacak bir yapıdadır. Bu şekilde bütün öğrencilerimize kendi ilgi alanları doğrultusunda diğerlerinden farklı, kişiselleştirilmiş bir eğitim planı sunmaktayız. 

Lisans programlarımızdaki öğrenciler fakültemizdeki diğer bölümlerde çift ana dal ve yan dal yapabilme imkânlarının yanı sıra, Üniversitemizdeki birçok bölümden alabilecekleri çok sayıda seçimlik ders ile devlet üniversiteleri arasında benzersiz olan bir eğitim programını takip etme şansına sahip olmaktadır. Uyguladığımız lisans eğitim programları öğrencilerimizin kendilerini çok yönlü geliştirmelerini teşvik etmektedir.

Bütün öğrencilerimiz kendi alanlarında yetkin Profesör, Doçent ve Doktor öğretim üyelerinden birebir, yüz yüze veya gerektiğinde çevrimiçi rehberlik hizmeti alırlar. Öğrencilerimizin ders saatleri dışında da derslerin hocaları ile yakın iletişim halinde bulunmalarına özellikle önem vermekteyiz.