Tanıtım

İktisat, tarih boyunca devletlerin, toplumların ve kişilerin hayatlarında belirleyici bir rol oynamıştır. Günümüzde de bu rolün önemi, küreselleşme ve bilgi çağının da etkisiyle her geçen gün artmaktadır. Milyonlarca insanın hayatını etkileyen altyapı çalışmaları, boyutları birçok ülke bütçesini aşan uluslararası firma yatırımları veya satın alınan bir gayrimenkul hayatın her aşamasında karşı karşıya kaldığımız iktisadi karar alma süreçlerindendirler. Bu süreçlerden insan ve toplum için en verimli ve faydalı sonuçları almak için iktisadi gelişmeleri yakından takip eden, iktisadi göstergeleri doğru yorumlayan, yeterli bilgi donanımı ve analiz gücüne sahip ekonomistlere ihtiyaç duyulmaktadır. İstanbul Medeniyet Üniversitesi İktisat Bölümü İngilizce ve Türkçe lisans programları ile bu ihtiyaca cevap verecek iktisatçılar yetiştirmek için kurulmuştur.