Yayınlar

Öğretim üyelerimizin son dönemdeki yayınlarından seçilmiş örnekler:

 • Erdem Karahanoğlu, Gülbin. “Türkiye’de Emekliliğe Geçişi Etkileyen Faktörler,” Çalışma İlişkileri Dergisi, 1, 2020, pp. 100-118. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/896289
 • Vural, Gülfer. “How do output, trade, renewable energy and non-renewable energy impact carbon emissions in selected Sub-Saharan African Countries?” Resources Policy, 69, 2020. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301420720308692
 • Vural, Gülfer. “Renewable and non-renewable energy-growth nexus: A panel data application for the selected Sub-Saharan African countries,” Resources Policy, 65, 2020.https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301420719307743
 • Yılmaz, İsa. “Kitap Değerlendirmesi: Özlem Madi-Şişman, Muslims, Money and Democracy in Turkey,” İnsan & Toplum (The Journal of Humanity and Society), cilt.10, ss.1-7, 2020. https://insanvetoplum.org/sayilar/10-2/d0252
 • Murat Taşdemir, Etem Hakan Ergeç, Hüseyin Kaya ve Özer Selçuk, Geleceğin Türkiyesi'nde Ekonomi, İstanbul: İlke Derneği, 2019. https://ilke.org.tr/gelecegin-turkiyesinde-ekonomi
 • Ferda Halıcıoğlu ve R. Neunman, "Domestic investment responses to changes in the real exchane rate: Asymmetries of appreciation versus depreciation," International Journal of Finance & Economics, vol: 23, pp. 362-375, 2018
 • Faruk Bal, Arap Yarımadası'nda Ticaret: Hz. Peygamber ve Dört Halife Dönem, İstanbul: Beka Yayıncılık, 2015
 • Murat Taşdemir, Faruk Bal ve Abdüllatif Çeviker, İstanbul Yenilik Ekosistemi İçerisinde Üniversitelerin Mevcut Durumu, İstanbul: İBAV Yayınları, 2015
 • Hüseyin Kaya ve D. Dedeoğlu, "Model Belirsizliği Altında Döviz Kurunun Enflasyona Etkisi," Central Bank Review, vol. 15, 2015, pp. 79-93.
 • Hamdi Genç, G. Çoşkun Albayrak ve S. Kocakaplan, Osmanlı'da Modern İktisadın İzinde 2: İlm-i Servet veyahut İlm-i İktisat, İstanbul: Dergah Yayınları, 2016
 • Hamdi Genç, M. Özgür, F. Dığıroğlu, Osmanlı'da Modern İktisadın İzinde: Mebadi-i İlmi Servet-i Milel, İstanbul: Dergah Yayınları, 2015
 • Seyfettin Erdoğan ve Ayfer Gedikli, Kentlilik Bilinci, İstanbul: Umuttepe Yayınevi, 2016