İKTİSAT

Ana Bilim Dalları

İktisat Tarihi Ana Bilim Dalı

İktisat Tarihi Ana Bilim Dalı’nda, eski çağ uygarlıklardan başlayarak günümüze kadar meydana gelmiş önemli tarihsel olayların ve olguların iktisadi sebeplerine ilişkin araştırmalar yapılmaktadır. Ana bilim dalında öğrencilere bu alanlarda lisans ve lisansüstü seviyesinde dersler verilmektedir. Kadrosu bu ana bilim dalında bulunan öğretim üyelerinin ulusal ve uluslararası nitelikli dergi ve yayınevlerinde yayımlanmış makale ve kitapları bulunmaktadır.

İktisat Sosyolojisi Ana Bilim Dalı

Ekonomik olguların sosyal yönlerinin ele alınması doğrultusunda her bir teorik yaklaşımın temel perspektifleri ve birbirlerini tamamladığı noktalar üzerine araştırmalar yapılmaktadır. Ana bilim dalında öğrencilere bu alanlarda lisans ve lisansüstü seviyesinde dersler verilmektedir. Kadrosu bu ana bilim dalında bulunan öğretim üyelerinin ulusal ve uluslararası nitelikli dergi ve yayınevlerinde yayımlanmış makale ve kitapları bulunmaktadır.

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Ana Bilim Dalı

İktisadi bütünleşmeler, Dış ticaret politikaları, gümrük tarifeleri, uluslararası para sistemi, uluslararası para ve sermaye piyasaları, yabancı sermaye yatırımları gibi ulusal ve uluslararası ekonomiyi etkileyen ve ilgilendiren konular İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Ana Bilim Dalı’nın alanları arasındadır. Aynı zamanda devletin ve uluslararası iktisadi kuruluşların ekonomi içerisindeki yeri ve öneminin anlaşılması, bu husustaki problemlere çözüm üretilmesi ve ülke ekonomilerinin istikrarlı bir biçimde kalkınması için gerekli tedbirlerin alınması iktisadi gelişme ve uluslararası iktisat bölümünün en temel amaçları arasındadır. Ana bilim dalında öğrencilere bu alanlarda lisans ve lisansüstü seviyesinde dersler verilmektedir. Kadrosu bu ana bilim dalında bulunan öğretim üyelerinin ulusal ve uluslararası nitelikli dergi ve yayınevlerinde yayımlanmış makale ve kitapları bulunmaktadır.

İktisat Teorisi Ana Bilim Dalı

İktisadi akıl yürütmenin değer kazanabilmesi noktasında, detaylı hesaplama teknikleri kullanan matematiksel yöntemlere dayanan metot ve bilgiyi kazandırmayı; iktisadi davranış ve karar verme süreçlerini, piyasaların, ekonomilerin ve küresel ekonominin işleyişini kavramalarını sağlamayı amaçlar. Ana bilim dalında özellikle giriş düzeyinde ve ileri düzeyde Makro İktisat ve Mikro İktisat alanları ağırlıktadır. Aynı zamanda diğer disiplinlerin de iktisat teorisi ve temel ampirik analiz araçlarıyla tanıştırır. Ana bilim dalında öğrencilere bu alanlarda lisans ve lisansüstü seviyesinde dersler verilmektedir. Kadrosu bu ana bilim dalında bulunan öğretim üyelerinin ulusal ve uluslararası nitelikli dergi ve yayınevlerinde yayımlanmış makale ve kitapları bulunmaktadır.

İktisat Politikası Ana Bilim Dalı

Günümüzün endüstrileşmiş ve endüstrileşmekte olan ekonomilerinin hedefledikleri, uyumlu bir ekonomik büyüme ve fiyat istikrarı, ödemeler dengesi ve denkliğinin sağlanması, adaletli bir gelir dağılımının sağlanması, işsizliği tam istihdam ve tam istihdama yakın düzeye ulaştırmak, kaynakların etkin dağılımının sağlanmasıdır. İktisat Politikası Ana Bilim Dalı’nın amacı ise bu hedeflerin gerçekleşmesi için gerekli olan makro ve mikro politikalara yönelik bilginin kazandırılmasıdır. Ana bilim dalında öğrencilere bu alanlarda lisans ve lisansüstü seviyesinde dersler verilmektedir. Kadrosu bu ana bilim dalında bulunan öğretim üyelerinin ulusal ve uluslararası nitelikli dergi ve yayınevlerinde yayımlanmış makale ve kitapları bulunmaktadır.