Tanıtım

İktisat, tarih boyunca devletlerin, toplumların ve kişilerin hayatlarında belirleyici bir rol oynamıştır. Günümüzde de bu rolün önemi, küreselleşme ve bilgi çağının da etkisiyle her geçen gün artmaktadır. Milyonlarca insanın hayatını etkileyen altyapı çalışmaları, boyutları birçok ülke bütçesini aşan uluslararası firma yatırımları veya satın alınan bir gayrimenkul hayatın her aşamasında karşı karşıya kaldığımız iktisadi karar alma süreçlerindendirler. Bu süreçlerden insan ve toplum için en verimli ve faydalı sonuçları almak için iktisadi gelişmeleri yakından takip eden, iktisadi göstergeleri doğru yorumlayan, yeterli bilgi donanımı ve analiz gücüne sahip ekonomistlere ihtiyaç duyulmaktadır. İstanbul Medeniyet Üniversitesi İktisat Bölümü bu ihtiyaca cevap verecek iktisatçılar yetiştirmek için kurulmuştur.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi İktisat Bölümü olarak öğrencilerimize lisans düzeyinde matematik, istatistik, ekonometri ve temel ekonomi dersleriyle yeterli bir altyapı sağlamayı; seçmeli iktisat dersleriyle ve diğer bölümlerden alınabilecek derslerle analitik düşünme yeteneği kazandırmayı amaçlamaktayız. Eğitim programımız sayesinde mezun öğrencilerimiz karşılaştıkları ekonomik olguları analiz ederek yorumlama yeteneğine sahip olurlar.

Mezunlarımız özel sektördeki firmaların muhasebe ve finansman bölümlerinde uzman, finans kuruluşlarında müfettiş, denetçi olarak çalışma imkânlarına sahiptirler. Ayrıca kamu kurumlarında (Merkez Bankası, BDDK, SPK, Rekabet Kurulu, Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı, TBMM, Adalet Bakanlığı gibi kuruluşlarda) kariyer pozisyonlarında başarıyla görev alabilmektedirler. Yükseköğretime devam eden öğrencilerimiz üniversitelerde akademisyen olarak bulunma şansına sahip olurlar.

İktisat Bölümünün temel amacı, ulusal ve küresel çaptaki kadrolarda görev yapacak bireylerin çağdaş bir eğitim-öğretim ortamında yetişmesini sağlamak, bilgi toplumuna ayak uydurabilecek nitelikte ve donanımlı mezunların iş yaşamına kazandırılması için çalışmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için bir yandan öğrencileri sağlam bir teorik altyapı ile donatarak onlara güncel ekonomik olguları anlama, ekonomik sorunları kavrama, çözüm yollarını arama ve bulma yeteneği kazandırılırken,  diğer yandan Türkiye ve Dünya Ekonomisi ile ilgili güncel gelişmeler verilmekte, böylece öğrencilerin farklı iktisadi yaklaşımlar çerçevesinde analiz yapma yeteneklerinin gelişmesi sağlanmaktadır.