İKTİSAT

Ders İzlenceleri

2020-2021 Güz Dönemi Ders İçerikleri:

Lisans Dersleri

ECON 107 - Essentials of Microeconomics

ECON 333 - Political Economy

İKT 205 - İktisat Tarihi

İKT 333 - Politik Ekonomi

İKT 315 - Ekonometrinin Temelleri

İKT 317 - Uluslararası İktisat

İKT 319 - İktisatta Yöntem ve Etik

İKT 327 - İktisadi Kalkınma

İKT 337 - İslam Ekonomisi

İKT 423 - Suç Ekonomisi

SBK 111 - Sosyal Bilimlere Giriş

Lisansüstü Dersleri

İKT 503/725 - Para Politikası ve Finansal Sistem

İKT 515 - İslam İktisat Düşüncesine Giriş

İKT 717 - Osmanlı İktisat Tarihi

İBF 605 - İslam Ekonomisine Giriş

2017-2018 Güz Dönemi Ders İçerikleri:

Lisans Dersleri

İKT 205 - İktisat Tarihi

İKT 207 - Mikroiktisat

İKT 209 - Makroiktisat

İKT 211 - İstatistiğin Temelleri

İKT 305 - Ekonometrinin Temelleri

İKT 323 - Kamu Ekonomisi

İKT 437 - R ile Veri Analizi

ECON 307 - Labor Markets

ECON 311 - Economic Systems

ECON 315 - International Trade (Dr. Kaya)

ECON 315 - International Trade (Dr. Vural)

ECON 415 - Economic Integration

SOS 173 - Sosyolojiye Giriş

IMU 011 - İngilizce I

Tezli Yüksek Lisans

İKT 503 - Para Politikası ve Finansal Sistem

İKT 509 - Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik

İKT 521 - Güncel Ekonomik Sorunlar

Doktora

İKT 703 - İleri Ekonometri

İKT 725 - Para Politikası ve Finansal Piyasalar

İKT 729 - Uluslararası Ekonomi ve Finans

İKT 731 - Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Tezsiz Yüksek Lisanslar - Yönetim Ekonomisi ve Uluslararası Ticaret

YÖE 601 - Makroekonomik Analiz

YÖE 611 - Finansal Ekonomi

2016-2017 Bahar Dönemi Ders İçerikleri:

Lisans Dersleri:

ECON 102 - Principles of Economics II

İKT 208 - Strateji ve Enformasyon

İKT 210 - İktisadi Büyüme

İKT 212 - İstatistik

İKT 214 - İktisat Sosyolojisi

İKT 324 - Ekonometri

İKT 326 - Türk İktisat Tarihi

İKT 328 - Uluslararası Finans

İKT 420 - Finansal İktisat

İKT 426 - Matematiksel İktisat

İKT 428 - Makro İktisatta Seçilmiş Konular

İKT 434 - Elektronik Ticaret

Tezli Yüksek Lisans Dersleri:

İKT 502 - Teknoloji ve Yenilik İktisadı

İKT 506 - Ortadoğu Ülkelerinin Ekonomi Politiği

İKT 510 - Ekonometrik Analiz

İKT 512 - Makro İktisadi Analiz

İKT 530 - İslam İktisat Tarihi

İKT 534 - Kantitatif İktisat

İKT 560 - Seminer

Doktora Dersleri:

İKT 702 - İleri Makro İktisat

İKT 708 - Endüstriyel İktisat

İKT 714 - Kurumsal Perspektiften İktisadi Gelişme

İKT 722 - Küresel İktisat Tarihi

İKT 730 - Makro İktisatta Seçilmiş Konular

İKT 750 - Seminer

Uluslararası Ticaret ve Yatırım Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Dersleri:

UAT 604 - Dijital Ekonomi

UAT 608 - Yatırım Yönetimi

YÖE 606 - Kriz Ekonomisi ve Yönetimi

YÖE 612 - Finansal Yönetim

YÖE 622 - Yönetim Kültürü ve Ekonomi