Doktora

Program Hakkında:

İktisat Doktora Programı uluslararası bilimsel standartlarda bilimsel beceri gerektiren bir programdır. Bu amaçla, doktora öğrencilerinin, ilk yılda alacakları analitik temelleri güçlü zorunlu ve seçimlik derslerle iyi bir altyapı oluşturmaları hedeflenmektedir. Tez aşamasına gelen öğrencilerinde ise iktisat literatürüne katkı sağlayacak, nitelikli tezler yazmaları beklenmektedir. İktisat doktora programından mezun olan öğrencilerin hem kamuda hem de özel kesimde ihtiyaç duyulan eleman profiline ve bağımsız özgün bilimsel çalışma yapma kapasitesine sahip olması beklenmektedir. Doktora programında Genel İktisat ve İktisat Tarihi alanlarında uzmanlaşmak mümkündür.

Program Başvuruları:

İktisat Doktora Programı başvuruları online sistem üzerinden yapılmaktadır. Kontenjanımız belirli yıllarda artış ya da azalış göstermekle birlikte, genel olarak 10 Türk ve 2 Yabancı Uyruklu olmak üzere 12 kişiliktir. Programa, İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi başta olmak üzere, her bölümden adaylar başvurabilirler. Program başvurusunda, 75 ALES puanı ve 75 Yabancı Dil puanı şartları aranmaktadır; bunun yanında, yüksek lisans diploması ile program başvurusu yapanlardan mezuniyet notu şartı aranmamaktadır. Fakat lisans diploması ile doktora başvurusu yapanlardan 3.5/4.00 ya da 85/100 mezuniyet şartı aranır. Adayların başvuru sırasında diploma sahibi olmaları ya da mezuniyet durumlarını gösterir belgeyi sunmaları beklenmektedir. Başvuru koşulları ve tarihleri için, lütfen, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü websayfasını takip ediniz.

İktisat Doktora Programı Ders Planı

İktisat Doktora Programı Yeterlilikleri, Ders İçerikleri ve Mezuniyet Koşulları