Tezli Yüksek Lisans

İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı:

Programın Amacı:

İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı, öğrencilerin iktisat teorisiyle güncel iktisadi sorunlar arasında ilişki kurabilmelerini, akademik düşünceyle ortaya çıkan yeni gelişmeleri teorik düzeyde analiz edebilmelerini ve bu bilgilerin uygulanmasına yönelik pratik çalışmalar ortaya koymalarını amaçlamaktadır. Yüksek lisans öğrencileri makroekonomi, mikroekonomi, iktisat tarihi, İslam iktisadı, iktisadi düşünce alt-alanlarından istedikleri dersleri seçerek uzmanlaşabilirler.

Program Başvuruları:

İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı başvuruları online sistem üzerinden yapılmaktadır. Kontenjanımız belirli yıllarda artış ya da azalış göstermekle birlikte, genel olarak 15 Türk ve 3 Yabancı Uyruklu olmak üzere 25 kişiliktir. Programa, İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi başta olmak üzere, her bölümden adaylar başvurabilirler. Program başvurusunda, 65 ALES puanı ve 65 Yabancı Dil puanı şartları aranmaktadır; bunun yanında, lisans mezuniyet notu şartı aranmamaktadır. Adayların başvuru sırasında diploma sahibi olmaları ya da mezuniyet durumlarını gösterir belgeyi sunmaları beklenmektedir.  Başvuru koşulları ve tarihleri için, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü websayfasını takip ediniz. Program hakkında detaylı bilgi almak ve soru sormak için: murat.tasdemir@medeniyet.edu.tr

İktisat Yüksek Lisans Programı Ders Planı