Tezsiz Yüksek Lisans

Yönetim Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı:

Programın Amacı:

Yönetim Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı'nın amacı, mevcut yöneticilere ve yönetici adaylarına ekonomik hayatın gerekli kıldığı kuramsal ve uygulamalı yeni bilgilerin etkin bir şekilde aktarılması, öğrencilere ekonomi alanında derinlik kazandırılması ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağının gösterilmesidir. Küreselleşme sürecinin ortaya çıkardığı fırsatlar ve taşıdığı riskler, işletmelerde çeşitli kademelerdeki yöneticileri önceki dönemlere oranla çok daha donanımlı olmasını gerektirmektedir. Enformasyon ve haberleşme teknolojilerini yoğun olarak kullanan sektörlerin lokomotif olduğu yeni üretim biçiminde, yöneticilerin disiplinlerarası bir kalifikasyona sahip olmaları ve hızlı bilgi üretim süreçlerine yine aynı hızda adapte olmaları gerekmektedir. Dolayısıyla, yöneticilerin işletmelerini hem mikro hem de makro açıdan fırsatlar ve risklerle dolu yeni koşullara hazırlaması gerekmektedir. Kuşkusuz yöneticiler, kendilerinden beklenen performansı ortaya koyabilmeleri için gereken bilgi donanımına sahip olmalıdır. Böyle bir süreçte yöneticilerin ortaya çıkan gelişmelere ayak uydurabilmeleri için mevcut bilgi birikimlerini sürekli olarak yenilemeleri gerekmektedir.

Başvuru Koşulları:

Yönetim Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı başvuruları online şekilde, Enstitü'müzün websitesi üzerinden gerçekleşmektedir. Programımız genellikle güz dönemi için başvuru kabul etmektedir, fakat bazı senelerde artan kontenjanlara bağlı olarak güz ve bahar dönemlerinde, yani senede iki kez, öğrenci alımı yapmaktadır.   Kontenjanımız - genellikle 30 Türk ve 5 Yabancı Uyruklu olmak üzere - 35 kişiliktir. Güz dönemi için başvurular Mayıs-Haziran aylarında gerçekleşmektedir. Başvuru koşulu, ilgili alanların herhangi birinden, lisans diplomasına sahip olmaktır; başvurularda ALES, yabancı dil, mezuniyet notu şartları aranmaz. Programımızın güncel ücreti, kredi başına 300 TL olmak üzere, toplamda 9000 TL'dır. Daha ayrıntılı bilgi almak ve başvuru süreçlerini öğrenmek için, lütfen, Enstitü'müzün websitesini takip ediniz. Program hakkındaki detaylı bilgi almak için: huseyin.kaya@medeniyet.edu.tr 

Yönetim Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı:

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredisi

AKTS Kredisi

1. YARIYIL

YÖE 650

DÖNEM PROJESİ DERSİ*

0

0

0

-

YÖE xxx

SEÇİMLİK DERS I

3

0

3

7

YÖE xxx

SEÇİMLİK DERS II

3

0

3

7

YÖE xxx

SEÇİMLİK DERS III

3

0

3

7

YÖE xxx

SEÇİMLİK DERS IV

3

0

3

7

YÖE xxx

SEÇİMLİK DERS V

3

0

3

7

  TOPLAM

15

0

15

35

2. YARIYIL

YÖE 620

YÖNETİM EKONOMİSİ

3

0

3

7

YÖE 650

DÖNEM PROJESİ DERSİ*

0

0

0

-

YÖE xxx

SEÇİMLİK DERS I

3

0

0

7

YÖE xxx

SEÇİMLİK DERS II

3

0

3

7

YÖE xxx

SEÇİMLİK DERS III

3

0

3

7

YÖE xxx

SEÇİMLİK DERS IV

3

0

3

7

  TOPLAM

15

0

15

35

  DERSLERİN GENEL TOPLAMI

30

0

30

70

*Dönem Projesi dersi II. yarıyılda alınır, alınan dönemde başarılı olunamazsa, takip eden dönemde tekrar alınır. Buna göre Güz döneminde kayıt yaptıranlar Bahar yarıyılında, Bahar döneminde kayıt yaptıranlar Güz yarıyılında Dönem Projesi dersini almalıdır.

Seçimlik Dersler I. Yarıyıl :

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredisi

AKTS Kredisi

YÖE 601

MAKRO EKONOMİK ANALİZ

3

0

3

7

YÖE 605

İŞLETME YÖNETİMİ

3

0

3

7

YÖE 607

DIŞ TİCARET YÖNETİMİ

3

0

3

7

YÖE 609

BİLGİ EKONOMİSİ ve YÖNETİMİ

3

0

3

7

YÖE 611

FİNANSAL EKONOMİ

3

0

3

7

YÖE 613

PAZARLAMA YÖNETİMİ

3

0

3

7

YÖE 615

KAMU YÖNETİMİNDE YENİ EĞİLİMLER

3

0

3

7

YÖE 617

İNSAN KAYNAKLARI EKONOMİSİ

3

0

3

7

YÖE 619

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

3

0

3

7

YÖE621

STRATEJİK KARAR VERME

3

0

3

7

Seçimlik Dersler II. Yarıyıl :

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredisi

AKTS Kredisi

YÖE 602

SERMAYE PİYASASI ANALİZİ

3

0

3

7

YÖE 604

TÜRKİYE EKONOMİSİ ve GÜNCEL SORUNLARI

3

0

3

7

YÖE 606

KRİZ EKONOMİSİ ve YÖNETİMİ

3

0

3

7

YÖE 608

YENİ EKONOMİ ve ELEKTRONİK TİCARET

3

0

3

7

YÖE 610

YÖNETİM PSİKOLOJİSİ

3

0

3

7

YÖE 612

FİNANSAL YÖNETİM

3

0

3

7

YÖE 614

MALİYET YÖNETİMİ

3

0

3

7

YÖE 616

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

3

0

3

7

YÖE 618

KAMU YÖNETİMİ ve ETİK

3

0

3

7

YÖE 622

YÖNETİM KÜLTÜRÜ ve EKONOMİ

3

0

3

7

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredisi

AKTS Kredisi

YÖE 650

Dönem Projesi Dersi

0

0

0

20

Genel Toplam

90

Uluslararası Ticaret ve Yatırım Yönetimi Tezsiz  Yüksek Lisans Programı

Programın Amacı:

Uluslararası Ticaret ve Yatırım Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı'nda, uluslararası mal ve sermaye akımlarının analizi hedeflenmektedir. Bu hedefe paralel olarak tasarlanan eğitim programı Türk iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verecek uygulamalı bilgilerle donanmış işgücünü geliştirmeyi amaçlamaktadır. Programının kuramsal ve uygulamaya dönük yapısı, iş hayatına yeni atılacak genç üniversite mezunlarının spesifik bir alan bilgisine kavuşmasını amaçlamaktadır. Diğer yandan piyasa şartlarında tecrübe birikimine sahip çalışanların eksikliğini hissettiği teorik bakış açısının kazandırılması programın diğer önemli kazancı olacaktır. Uluslararası Ticaret ve Yatırım Yönetimi, özel ve kamu sektöründe dış ticari bağlantılarla ilgili birimlerde kariyerini yükseltmek isteyen çalışanlar veya gelecekte parlak bir alanda çalışma arzusunda olan tüm üniversite mezunlarının kendini geliştirebileceği lisansüstü bir programdır.

Başvuru Koşulları:

Uluslararası Ticaret ve Yatırım Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı başvuruları online şekilde, Enstitü'müzün websitesi üzerinden gerçekleşmektedir. Programımız genellikle güz dönemi için başvuru kabul etmektedir, fakat bazı senelerde artan kontenjanlara bağlı olarak güz ve bahar dönemlerinde, yani senede iki kez, öğrenci alımı yapmaktadır.   Kontenjanımız - genellikle 30 Türk ve 5 Yabancı Uyruklu olmak üzere - 35 kişiliktir. Güz dönemi için başvurular Mayıs-Haziran aylarında gerçekleşmektedir. Başvuru koşulu, ilgili alanların herhangi birinden, lisans diplomasına sahip olmaktır; başvurularda ALES, yabancı dil, mezuniyet notu şartları aranmaz. Programımızın güncel ücreti, kredi başına 300 TL olmak üzere, toplamda 9000 TL'dır. Daha ayrıntılı bilgi almak ve başvuru süreçlerini öğrenmek için, lütfen, Enstitü'müzün websitesini takip ediniz. Program hakkındaki detaylı bilgi almak için: huseyin.kaya@medeniyet.edu.tr 

Uluslararası Ticaret ve Yatırım Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı:

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredisi

AKTS Kredisi

1. YARIYIL

UAT 611

ULUSLARARASI TİCARET

3

0

3

7

UAT 650

DÖNEM PROJESİ DERSİ*

0

0

0

-

UAT xxx

SEÇİMLİK DERS I

3

0

3

7

UAT xxx

SEÇİMLİK DERS II

3

0

3

7

UAT xxx

SEÇİMLİK DERS III

3

0

3

7

UAT xxx

SEÇİMLİK DERS IV

3

0

3

7

  TOPLAM

15

0

15

35

2. YARIYIL

UAT 650

DÖNEM PROJESİ DERSİ*

0

0

0

-

UAT xxx

SEÇİMLİK DERS I

3

0

3

7

UAT xxx

SEÇİMLİK DERS II

3

3

7

UAT xxx

SEÇİMLİK DERS III

3

0

3

7

UAT xxx

SEÇİMLİK DERS IV

3

0

3

7

UAT xxx

SEÇİMLİK DERS V

3

0

3

7

  TOPLAM

15

0

15

35

  DERSLERİN GENEL TOPLAMI

30

0

30

70

*Dönem Projesi dersi II. yarıyılda alınır, alınan dönemde başarılı olunamazsa, takip eden dönemde tekrar alınır. Buna göre Güz döneminde kayıt yaptıranlar Bahar yarıyılında, Bahar döneminde kayıt yaptıranlar Güz yarıyılında Dönem Projesi dersini almalıdır.

Seçimlik Dersler I. Yarıyıl :

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredisi

AKTS Kredisi

UAT603

ELEKTRONİK TİCARET

3

0

3

7

UAT605

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ

3

0

3

7

UAT607

ULUSLARARASI TİCARETTE VERGİLENDİRME

3

0

3

7

UAT609

ULUSLARARASI YATIRIM

3

0

3

7

UAT 615

BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

3

0

3

7

Seçimlik Dersler II. Yarıyıl :

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredisi

AKTS Kredisi

UAT602

ULUSLARARASI TİCARETE İLİŞKİN GÜNCEL KONULAR

3

0

3

7

UAT604

DİJİTAL EKONOMİ

3

0

3

7

UAT606

SERMAYE PİYASALARI ve PORTFÖY YÖNETİMİ

3

0

3

7

UAT608

YATIRIM YÖNETİMİ

3

0

3

7

UAT610

ULUSLARARASI FİNANS YÖNETİMİ

3

0

3

7

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredisi

AKTS Kredisi

UAT 650

Dönem Projesi Dersi

0

0

0

20

Genel Toplam

90

İslami Bankacılık ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans Programı:

Programın Amacı:

İslami Finans gerek dünya genelinde gerekse de ülkemizde hızla gelişmekte olan bir finans modelidir. İslam dininin etik ve ahlaki ilkeleri ile uyumlu bir finans modeli olan İslami finans, faiz temelli çalışmakta olan geleneksel finansa kıyasla ülkemizde de daha hızlı bir büyüme göstermektedir. Ülkemizde bu finans modeli “Katılım” kavramı ile isimlendirilmektedir. Ülkemizde iki kamu sermayeli bankanın da sektöre girmesiyle birlikte gelişme ivmesi hızlanan Katılım bankacılığı ve finansının, yakın gelecekte bu büyüme ivmesini daha da yükselteceği beklenmektedir. İslami Bankacılık ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans Programı, İslami Finans alanında uzmanlaşmak isteyen, tüm lisans mezunları için tasarlanmış bir programdır. Program’da İslami Bankacılık ve Finans alanı ile doğrudan ilgili konuların irdelendiği derslerin yanı sıra, finansal piyasalardaki gelişmeleri ve bu gelişmelerin makroekonomik sebep ve sonuçlarını değerlendirmeye yönelik dersler yer almaktadır. Bu amaçla, İktisat ve finans alanı dışındaki alanlarda lisans eğitimi almış öğrencileri de kapsayan İslami Bankacılık ve Finans programının içeriği, katılımcıların amaçları dikkate alınarak düzenlenmiştir.

Başvuru Koşulları:

İslami Bankacılık ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans programı başvuruları online şekilde, Enstitü'müzün websitesi üzerinden gerçekleşmektedir. Programımız genellikle güz dönemi için başvuru kabul etmektedir, fakat bazı senelerde artan kontenjanlara bağlı olarak güz ve bahar dönemlerinde, yani senede iki kez, öğrenci alımı yapmaktadır.   Kontenjanımız - genellikle 30 Türk ve 5 Yabancı Uyruklu olmak üzere - 35 kişiliktir. Güz dönemi için başvurular Mayıs-Haziran aylarında gerçekleşmektedir. Başvuru koşulu, ilgili alanların herhangi birinden, lisans diplomasına sahip olmaktır; başvurularda ALES, yabancı dil, mezuniyet notu şartları aranmaz. Programımızın güncel ücreti, kredi başına 300 TL olmak üzere, toplamda 9000 TL'dır. Daha ayrıntılı bilgi almak ve başvuru süreçlerini öğrenmek için, lütfen, Enstitü'müzün websitesini takip ediniz. Program hakkındaki detaylı bilgi almak için: huseyin.kaya@medeniyet.edu.tr

İslami Bankacılık ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans Programı:

1. YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİ

İBF 650

DÖNEM PROJESİ DERSİ*

0

0

0

-

İBF 601

TEMEL EKONOMİ

3

0

3

7

İBF xxx

SEÇİMLİK DERS I

3

0

3

7

İBF xxx

SEÇİMLİK DERS II

3

0

3

7

İBF xxx

SEÇİMLİK DERS III

3

0

3

7

İBF xxx

SEÇİMLİK DERS IV

3

0

3

7

TOPLAM

15

0

15

35

2. YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİ

İBF 650

DÖNEM PROJESİ DERSİ*

0

0

0

-

İBF xxx

SEÇİMLİK DERS I

3

0

3

7

İBF xxx

SEÇİMLİK DERS II

3

0

3

7

İBF xxx

SEÇİMLİK DERS III

3

0

3

7

İBF xxx

SEÇİMLİK DERS IV

3

0

3

7

İBF xxx

SEÇİMLİK DERS V

3

0

3

7

TOPLAM

15

0

15

35

GENEL TOPLAM

30

0

30

70

*Dönem Projesi dersi II. yarıyılda alınır, alınan dönemde başarılı olunamazsa, takip eden dönemde tekrar alınır. Buna göre Güz döneminde kayıt yaptıranlar Bahar yarıyılında, Bahar döneminde kayıt yaptıranlar Güz yarıyılında Dönem Projesi dersini almalıdır. 

SEÇİMLİK DERSLER 1. YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİ

A GRUBU*

İBF 605

İSLAM EKONOMİSİNE GİRİŞ 

3

0

3

7

İBF 607

İSLAMİ FİNANSAL SİSTEM 

3

0

3

7

İBF 609

İSLAMİ FİNANSAL ÜRÜNLER VE ÜRÜN GELİŞTİRME

3

0

3

7

İBF 611

TOPLUMSAL EŞİTSİZLİK VE SOSYAL ADALET

3

0

3

7

İBF 613

İSLAMİ SERMAYE PİYASALARI

3

0

3

7

B GRUBU

İBF 615

KARŞILAŞTIRMALI İKTİSADİ SİSTEMLER

3

0

3

7

İBF 617

PARASAL İKTİSAT 

3

0

3

7

İBF 619

BANKACILIK İŞLEMLERİ

3

0

3

7

İBF 621

MALİ ANALİZ 

3

0

3

7

İBF 623

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

3

0

3

7

SEÇİMLİK DERSLER 2. YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİ

A GRUBU SEÇİMLİK DERSLER*

İBF 602

İSLAMİ BANKACILIK İŞLEMLERİ

3

0

3

7

İBF 604

İSLAMİ BANKACILIKTA RİSK YÖNETİMİ

3

0

3

7

İBF 606

İSLAMİ YATIRIM VE FİNANSMAN

3

0

3

7

İBF 608

İSLAMİ BANKACILIKTA DENETİM

3

0

3

7

İBF 610

İSLAMİ BANKACILIK 

3

0

3

7

İBF 612

İSLAM HUKUKUNDA AKİT VE MUAMELAT FIKHI

3

0

3

7

İBF 614

İSLAMİ FİNANS MEVZUATI

3

0

3

7

İBF 616

İSLAM İKTİSAT DÜŞÜNCESİ 

3

0

3

7

İBF 618

DÜNYADA İSLAMİ FİNANS UYGULAMALARI

3

0

3

7

İBF 620

FİNANSAL İŞLEMLER FIKHI

3

0

3

7

İBF 622

İSLAMİ SİGORTACILIK

3

0

3

7

İBF 624

İSLAM, İKTİSAT VE SOSYOLOJİ 

3

0

3

7

B GRUBU SEÇİMLİK DERSLER

İBF 626

BANKACILIKTA RİSK YÖNETİMİ

3

0

3

7

İBF 628

DAVRANIŞSAL İKTİSAT VE FİNANS

3

0

3

7

İBF 630

BANKACILIK MEVZUATI

3

0

3

7

İBF 632

FİNANSTA YENİ TRENDLER

3

0

3

7

İBF 634

FİNANSAL İSTATİSTİK 

3

0

3

7

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredisi

AKTS Kredisi

İBF 650

Dönem Projesi Dersi

0

0

0

20

Genel Toplam

90

  • Öğrencilerin mezun olabilmesi için A Grubu seçimlik derslerden en az 5 (beş) dersi başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir.