Arş. Gör. Dr. İbrahim Kuran'ın Yazarları Arasında Bulunduğu Kitap Yayımlandı

01.12.2020

Bölümümüz Arş. Gör. Dr. İbrahim Kuran’ın "Osmanlı Gerileme Paradigması" başlıklı çalışması, "Türk Tarihçiliğinde Tezler/ Teoriler" adlı kitapta kitap bölümü olarak yayımlanmıştır.