Ekonomi Gündem Oturumları

23.12.2015

Ekonomik Gündem Oturumları

İstanbul Medeniyet Üniversitesi İktisat Bölümü’nün düzenlediği Ekonomik Gündem Oturumlarının ilk toplantısında, T.C. Merkez Bankası Para Kurulu Üyesi ve Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Faruk Aysan’ı konuk ettik. Aysan, “2016’ya Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisinin Görünümü” başlıklı konuşmasında, mevcut ekonomi politikalarının yanında, olası gelecek projeksiyonlarından da bahsetti. 1980lerde başlayan küreselleşme sürecinde yeni bir dönüm noktasına ulaştığımızı vurgulayan Aysan, hem dünyanın hem de Türkiye’nin yeni normlar arayışında olduğunu belirtti. Yalnızca üretim süreçlerinin değil, aynı zamanda tüketim süreçlerinin de planlanması gerektiğinin altını çizdi. Aysan, Türkiye ekonomisinin gelecekte başarılı olması için üç sacayağına sahip olması gerektiğini söyledi: “yerlilik/yerellik,” “evrensellik” ve “proaktif pragmatizm.”