İMÜ İktisat Bölümü Semineri, Doç. Dr. Baki Demirel'in Sunumuyla Gerçekleştirildi

28.05.2021

İMÜ İktisat bölümünün düzenlemiş olduğu seminer, Arş. Gör. Dr. İbrahim Kuran'ın moderatörlüğünde Doç. Dr. Baki Demirel'in "Modern Para Teorisi ve Pos-Keynesyen Eleştirisi" başlıklı sunumuyla, 28 Mayıs Cuma günü gerçekleştirildi.

DEMİREL, Modern Para Teorisi'nin tarihsel arkaplanını ve dayandığı temelleri anlatarak başladığı sunumunda teorinin önermelerini detaylandırarak devam etti. Asıl olarak toplam talebi desteklemek için bütçe açıklarının yürütülmesindeki parasal mantığı açıklamak için geliştirilen Modern Para Teorisi, sonrasında finansal istikrarsızlık hipotezi çerçevesinde finans sektörünü genel ekonomik sisteme daha gerçekçi ve işlevsel bir şekilde entegre etmek isteyenler tarafından geliştirildi. Teorinin önermeleri ise kamunun önce harcama yapıp sonradan vergi topladığı, vergilerin gelir kalemi olmadığı, kamu borçlanmasının ise parasal genişlemeyi absorbe etmek için yapıldığı vb. şeklinde sıralanabilir. DEMİREL, ayrıca teorinin para ve maliye politikalarına bakışını, egemen para ve güçlü devlet kavramnı da detaylandırarak anlattıktan sonra teoriye yöneltilen eleştirilere de değindi.

Sunumun ardından DEMİREL, katılımcıların sorularına cevap verdi. Bu noktada özellikle Türkiye için bu teorinin uygulanabilirliğinden bahsedildi. Sonrasında teorinin literatürdeki konumu hem katılımcılar hem de DEMİREL tarafından tartışıldı.