Siyasal Bilgiler Fakültesi Tez Sunumları II Gerçekleştirildi

15.07.2021

Siyasal Bilgiler Fakültesi Tez Sunumlarının ikincisi 8 Temmuz Perşembe 20.00’da bölümümüz Arş. Gör. Dr. Emre ÖZER tarafından "Osmanlı Mahkemelerindeki Sulh ve Davaların Nicel Analizi: Merkez ve Taşra Karşılaştırması (1800-1840)" başlıklı sunumu ile gerçekleştirildi. Sunumda Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi Genç, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mesut Malik Yavuz başta olmak üzere birçok değerli hocamız katıldı. 

Osmanlı Devleti’nde 19. yüzyıl başlarında farklı bölgelerdeki mahkemelerin sulh ve dava kararlarını karşılaştırmalı olarak inceleyen Özer, dava taraflarının sosyoekonomik durumlarının (cinsiyet, unvan, din vb.) dava açma ve dava kazanma kararları üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu doktora tezinde incelediğinden bahsetti. Analizde kullandığı metodları da detaylı bir şekilde açıklayan Özer sonrasında çalışmasında elde ettiği bulguları anlattı. Özer' çalışmasında kullandığı kayıtlardan hareketle Osmanlı mahkemelerinin süreç olarak öngörülebilir ve tarafsız bir karar mekanizmasına sahip olduğu sonucuna ulaştığını katılımcılarla paylaştı. Özer'in sunumu bittikten sonra katılımcıların sorularına yer verildi.