Siyasal Bilgiler Fakültesi Tez Sunumları VI Gerçekleştirildi

28.08.2021

İktisat bölümü Ar. Gör. Alican KAZAK 18 Ağustos Çarşamba 20.00'da “Mali Kurumların Dönüşümü: Büyük Britanya ve Osmanlı İmparatorluğu Karşılaştırması” başlıklı yüksek lisans tezinin sunumunu gerçekleştirdi. Sunuma Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Hamdi GENÇ ve birçok değerli öğretim üyemiz katıldı. 

Kazak, sunumuna erken modern çağda değişen strateji ve teknolojilerin ayrıca Britanya'da yaşanan siyasal ve mali reformların Britanya'nın mali kapasitesini yükselttiğini belirterek başladı. Osmanlı Devleti'nde ise 17. yüzyılda Britanya'nın aksine mali yapının bozulduğuna dikkat çeken Kazak, sunumunda bu iki ülkenin neden farklılaştığını açıkladı. Kazak özellikle Osmanlı Devleti'nin genel iktisadi ve ticari politikalarının temelinde merkantilizm veya kapitalizm yerine iaşeciliğin olması, kent nüfusunun ve pazara yönelik üretimin düşük olması, ulaşım ve iletişim kapasitesinin zayıf olması nedeniyle İngiltere'dekine benzer bir verimli bürokratik malî sistemin inşa edilmesi mümkün olmadığını belirtti. Sunumun ardından katılımcıların sorularına yer verildi.