Erasmus

İstanbul Medeniyet Üniversitesi İktisat Bölümü lisans ve lisansüstü düzeylerde öğrencilere Erasmus hareketliliği programlarından yararlanma imkânı sunmaktadır. Lisans düzeyinde Erasmus hareketliliği programı, öğrenim hareketliliği ve staj hareketliliği olarak ikiye ayrılmaktadır. Erasmus öğrenim hareketliliği kapsamında, öğrencilerimiz 2 ila 12 ay boyunca (genelde bir eğitim-öğrenim dönemi tercih edilmektedir) Avrupa’nın saygın üniversitelerinde eğitimlerini sürdürebilmektedir. Öğrencilerin bir tam akademik yıl için 60 AKTS, bir akademik dönem için 30 AKTS kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilmesi beklenir.

Erasmus staj hareketliliği kapsamında ise öğrenciler kendi belirledikleri yurtdışındaki herhangi bir işletmede, araştırma enstitüsünde, laboratuvarda ya da akademik bir kurum veya kuruluşta staj faaliyeti yürütebilirler. Örnek staj yerleri şunlardır:

  • Bir kamu ya da özel sektöre ait küçük, ortak veya büyük ölçekli işletmeler
  • Yerel, bölgesel ya da ulusal kamu kurumları
  • Büyükelçilikler veya konsoloslukları
  • Ticaret odaları, esnaf-zanaatkâr birlikleri, borsalar ve sendika gibi iş dünyasına ait her türlü oluşum/birlik
  • Araştırma enstitüleri 
  • Okul/enstitü/eğitim merkezi (mesleki eğitim veya yetişkin eğitim dâhil olmak üzere okul öncesinden lise eğitimine kadar her türlü eğitim kurumu olabilir)
  • Vakıflar, kar amacı gütmeyen kurumlar, dernekler, STK’lar
  • Kariyer planlama, profesyonel danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti sunan kurumlar
  • Yükseköğretim kurumları

Erasmus programı başvuruları her yıl Ocak-Mart ayları arasında gerçekleşmektedir. Başvurmak isteyen öğrencilerin İstanbul Medeniyet Üniversitesi Uluslararası Ofisi’nin ilan ettiği başvuru takvimini takip etmesi gerekmektedir. Erasmus programı için başvuru kriterleri, genel not ortalaması ve yabancı dil puanıdır. Yabancı dil puanına sahip olmayan öğrencilerin İMÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından düzenlenen Erasmus Yabancı Dil (İngilizce) Sınavı’na girmesi gerekmektedir. Başvuran adaylar not ortalaması ve dil puanı kriterlerine göre sıralanmakta, Uluslararası Ofis tarafından belirlenen kota dâhilinde programdan hibeli şekilde yararlanacak öğrenciler tespit edilmektedir. Seneden seneye belirlenen kotalar değişse de sınırlı sayıda öğrencinin hibeli programdan yararlandığını belirtmek gerekir. Bunun yanında, Uluslararası Ofis tarafından ilan edilen listede yer alan öğrenciler hibesiz şekilde de –yani, kendi maddi imkânları ile – Erasmus programından yararlanabilirler.

Erasmus öğrenim hareketliliği için bölümümüzün hâlihazırda 6 Avrupa üniversitesi ile anlaşması bulunmaktadır. Öğrenciler bu kurumların herhangi birini tercih edebilirler.

Polonya

University Of Lodz

Macaristan

University of Miskolc

Çekya

Tomas Bata University in Zlin

Polonya

Radom Academy of Economics

Yunanistan

Technological Educational Institute of Crete

Almanya

Technische Universität München