Müfredat

Mezuniyet için aşağıdaki programda belirtilen tüm zorunlu dersler, 65 AKTS (13 adet) “Bölüm Seçimlik” ders (Seçimlik (3) grubu) ve zorunlu staj ile birlikte toplam 240 AKTS kredi tamamlanmış olmalıdır. Mezuniyet için asgari 2.00 not ortalaması sağlanmalıdır. “Serbest seçimlik” (Fakülte/Üniversite) dersler İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde açılan herhangi bir dersi ifade eder.

TÜRKÇE LİSANS PROGRAMI

4 YILLIK DERS PLANI

1. Yarıyıl

 • Sadece aşağıdaki zorunlu dersler alınmalıdır

İKT107        MİKRO İKTİSADIN TEMELLERİ

SBK 111      SOSYAL BİLİMLERE GİRİŞ

İŞL103        İŞLETMEYE GİRİŞ

SBK103       SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ

SBK101       HUKUKA GİRİŞ

MAT172      SOSYAL BİLİMLER İÇİN MATEMATİK

IMU011       YABANCI DİL I (İNGİLİZCE)

IMU021       ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

IMU031       TÜRK DİLİ I

2. Yarıyıl

 • Sadece aşağıdaki zorunlu dersler alınmalıdır

İKT108        MAKRO İKTİSADIN TEMELLERİ

SOS101      SOSYOLOJİ

İŞL108        MUHASEBEYE GİRİŞ

ULİ 106       ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GİRİŞ

SBK 102      ANAYASA HUKUKU

MAT171      İŞLETME VE İKTİSAT İÇİN MATEMATİK

IMU012       YABANCI DİL II (İNGİLİZCE)

IMU022       ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

IMU032       TÜRK DİLİ II

3. Yarıyıl

 • 15 AKTS Serbest seçimlik ders (en az bir tanesi SEÇİMLİK (1) grubu derslerden)
 • Aşağıdaki tabloda yer alan zorunlu dersler

İKT207       MİKRO İKTİSAT

İKT209       MAKRO İKTİSAT

İST171       İSTATİSTİK I

İKT205       İKTİSAT TARİHİ

4. Yarıyıl

 • 12 AKTS Serbest seçimlik ders (en az bir tanesi SEÇİMLİK (2) grubu derslerden)
 • Aşağıdaki tabloda yer alan zorunlu dersler.

İKT208       STRATEJİ VE ENFORMASYON

İKT210       İKTİSADİ BÜYÜME

İST172       İSTATİSTİK II

5. Yarıyıl

 • 10 AKTS Serbest Seçimlik ve 15 AKTS Bölüm Seçimlik (SEÇİMLİK (3) grubu) ders
 • Aşağıdaki tabloda yer alan zorunlu dersler

İKT315       EKONOMETRİNİN TEMELLERİ

6. Yarıyıl

 • 10 AKTS Serbest Seçimlik ve 15 AKTS Bölüm Seçimlik (SEÇİMLİK (3) grubu) dersler
 • Aşağıdaki tabloda yer alan zorunlu dersler

İKT324       EKONOMETRİ

7. Yarıyıl

 • 10 AKTS Serbest Seçimlik ve 20 AKTS Bölüm Seçimlik (SEÇİMLİK (3) grubu) ders

8. Yarıyıl

 • 10 AKTS Serbest Seçimlik ve 15 AKTS Bölüm Seçimlik (SEÇİMLİK (3) grubu) ders
 • Aşağıdaki zorunlu staj dersi (5 AKTS)**

İKT456       STAJ

** Zorunlu Staj ile ilgili detaylı bilgi  Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin ilgili web sayfasında ve staj yönetmeliğinde yer alır.

SEÇİMLİK DERS LİSTELERİ

SEÇİMLİK  (1) (En az 1 ders alınmalıdır)

ENF201        BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

ULİ207          UYGARLIK TARIHİ

SEÇİMLİK (2) (En az 1 ders alınmalıdır)

IMU071         KARİYER YONETİMİ VE SEKTÖRLER

IMU072         GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI

 • SEÇİMLİK (3) grubundan 65 AKTS (13 ders) alınmalıdır.
 • İKT 305 mezuniyet için zorunludur. 3.,5. veya 7. yarıyılda alınabilir. “Bölüm Seçimlik” dersler içerisinde sayılır.
 • Tek numaralı dersler güz, çift numaralı dersler bahar dönemi açılır.

SEÇİMLİK (3) [Bölüm seçimlik dersler] (13 adet alınmalıdır)

İKT305      İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ *

İKT307      PARA TEORİSİ

İKT317      ULUSLARARASI TİCARET

İKT311      ÇALIŞMA EKONOMİSİ

İKT313      İKTİSADİ PLANLAMA

İKT319      İKTİSATTA YÖNTEM VE ETİK

İKT325      İKTİSADİ SİSTEMLER

İKT327      İKTİSADİ KALKINMA

İKT329      AVRUPA BİRLİĞİ EKONOMİSİ

İKT333      POLİTİK İKTİSAT

İKT337      İSLAM EKONOMİSİ

İKT339      SAĞLIK EKONOMİSİ

İKT409      TARIM EKONOMİSİ

İKT411      BİLGİ EKONOMİSİ

İKT413      BANKACILIK VE FİNANS

İKT415      ULUSLARARASI EKONOMİK ENTEGRASYON

İKT419      MODERN TÜRKİYE İKTİSAT TARİHİ

İKT421      YÖNETİM EKONOMİSİ

İKT423      SUÇ EKONOMİSİ

İKT425      FİNANSAL İKTİSAT

İKT427      ENDÜSTRİYEL İKTİSAT

İKT431      MİKRO İKTİSATTA SEÇİLMİŞ KONULAR

İKT433      SPOR EKONOMİSİ

İKT437      R İLE VERİ ANALİZİ

İKT441      İSLAMİ BANKACILIK

İKT443      İKTİSADİ COĞRAFYA

İKT445      HETERODOKS İKTİSAT

İKT447      İSLAM EKONOMİSİNDE SEÇİLMİŞ KONULAR

İKT449      İKTİSAT FELSEFESİNDE SEÇİLMİŞ KONULAR

İKT314      REFAH İKTİSADI

İKT316      PARA POLİTİKASI

İKT326      TÜRK İKTİSAT TARİHİ

İKT328      ULUSLARARASI FİNANS

İKT330      PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI

İKT332      TURİZM EKONOMİSİ

İKT334      OYUN TEORİSİ

İKT338      EKONOMİ VE KÜLTÜR

İKT340      İKTİSADİ ÖNGÖRÜ YÖNTEMLERİ

İKT342      İKTİSAT SOSYOLOJİSİ

İKT352      DAVRANIŞSAL İKTİSAT

İKT408      DÜNYA EKONOMİSİ

İKT410      İKTİSAT TARİHİNDE SEÇİLMİŞ KONULAR

İKT412      FİNANSAL KRİZLER

İKT414      FİNANSAL İKTİSATTA SEÇİLMİŞ KONULAR

İKT418      ÇEVRE EKONOMİSİ

İKT422      BÖLGESEL İKTİSAT

İKT424      TÜRKİYE EKONOMİSİ

İKT428      MAKRO İKTİSATTA SEÇİLMİŞ KONULAR

İKT430      VERİ BİLİMİ

İKT436      DİJİTAL EKONOMİ

İKT438      ULUSLARARASI İKTİSATTA SEÇİLMİŞ KONULAR

İKT440      EĞİTİM EKONOMİSİ

İKT442      PHYTON İLE VERİ ANALİZİ

İKT444      UYGULAMALI EKONOMETRİ

İKT446      UYGULAMALI İKTİSATTA SEÇİLMİŞ KONULAR

DOSYALAR

TARİH DOSYA ADI İNDİR
05.07.2021 Türkçe İktisat Bölümü Ders İçerikleri
12.04.2021 Türkçe İktisat Lisans Programı Eğitim Planı